Truyện thể loại: Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2,643,141

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
17,355,981

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
1,157,700

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
130,704

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi
1,337,113

Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi

Truyện tranh Án Ma Sư Vô Địch
19,428

Án Ma Sư Vô Địch

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
14,645,888

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
7,978,550

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Công chúa thời gian có hạn
732,733

Công chúa thời gian có hạn

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
11,103,964

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
17,925,014

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
19,116,319

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
1,216,789

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Kế Hoạch Sủng Ái Của Tiểu Công Chúa
1,539,054

Kế Hoạch Sủng Ái Của Tiểu Công Chúa

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10,441,586

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
2,580,963

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8,266,185

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
879,378

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
3,433,228

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
1,471,789

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
167,183

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
4,265,716

Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện
49,862

Kế hoạch sống còn của công chúa phản diện

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12,158,364

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
388,048

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc