Truyện thể loại: Comic

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ
Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,955

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
11,103,961

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6,321,502

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!
12,449,313

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!

Truyện tranh Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
4,844,029

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Truyện tranh Đăng nhập Murim
3,307,481

Đăng nhập Murim

Truyện tranh Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
3,438,172

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất
9,855,981

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất

Truyện tranh Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một
14,418,410

Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một

Truyện tranh Helltaker
259,681

Helltaker

Truyện tranh Niên Niên Hữu Ngư
53,872

Niên Niên Hữu Ngư

Truyện tranh Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể
14,034,053

Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
5,429,943

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!
324,363

Lục Tổng, Vợ Ngài Lại Lên Top Tìm Kiếm Nữa Rồi!

Truyện tranh Tiên Sinh Nói Dối
1,270,736

Tiên Sinh Nói Dối

Truyện tranh Chuyện của Yokai
1,051,589

Chuyện của Yokai

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
28,466,723

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Những Mảnh đời Tan Vỡ
48,383

Những Mảnh đời Tan Vỡ

Truyện tranh Cách chiến thắng trận đấu
2,040,098

Cách chiến thắng trận đấu

Truyện tranh Linh Giai
52,371

Linh Giai

Truyện tranh Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ
8,448,119

Nhặt Được Hoa Khôi Về Làm Vợ

Truyện tranh Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
4,175,350

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

Truyện tranh Ballad X Opera
91,119

Ballad X Opera

Truyện tranh Vinh Quang Kiếm
263,948

Vinh Quang Kiếm

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
11,777,498

Lang Quân, Xin Đừng...!