Truyện thể loại: Horror

Horror là: rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim
Truyện tranh Nanyak
4,174,547

Nanyak

Truyện tranh Luân Hồi Ác Nhân
6,608,938

Luân Hồi Ác Nhân

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
7,230,316

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Gantz Edo
402,843

Gantz Edo

Truyện tranh August 9th, I Will Be Eaten by You
162,216

August 9th, I Will Be Eaten by You

Truyện tranh Công Lý Tàn Bạo
1,331,282

Công Lý Tàn Bạo

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
4,124,721

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Mono no Kemonogurashi
279,535

Mono no Kemonogurashi

Truyện tranh Hung Thần Biển Cả Tại Dị Giới.
131,932

Hung Thần Biển Cả Tại Dị Giới.

Truyện tranh Phòng Khám Kinh Dị
1,845,178

Phòng Khám Kinh Dị

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
8,532,637

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh The shadow over Innsmouth (Innsmouth no kage)
33,703

The shadow over Innsmouth (Innsmouth no kage)

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
7,126,383

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Điểm Hẹn
317,057

Điểm Hẹn

Truyện tranh Deadpool: Samurai
69,959

Deadpool: Samurai

Truyện tranh Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ
5,165

Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ

Truyện tranh Chiến Lược Dị Giới Của Nữ Vương Swarm
3,897

Chiến Lược Dị Giới Của Nữ Vương Swarm

Truyện tranh Toàn Bộ Nắm Trong Tay
1,201,969

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Truyện tranh Kuronou Syndrome
132,269

Kuronou Syndrome

Truyện tranh Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai?
730,228

Anh nghĩ chỉ cần chuyển sinh là thoát được em sao, Anh hai?

Truyện tranh Honomieru Shounen
372,658

Honomieru Shounen

Truyện tranh Re:Load
27,071

Re:Load

Truyện tranh Huyết Hoa Bất Tử
50,224

Huyết Hoa Bất Tử

Truyện tranh Mad Summer School
125,243

Mad Summer School