Truyện thể loại: Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
10,737,131

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
50,230,473

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
71,327,236

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
10,192,273

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Đấu Hồn Đại Lục
3,344,017

Đấu Hồn Đại Lục

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
12,906,327

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
202,708

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Giản Giới
18,926,040

Giản Giới

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
5,929,256

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2,643,141

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
33,267,845

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
39,380,879

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm
2,069,691

Tổng Tài Bá Đạo Cầu Ôm Ôm

Truyện tranh Đưa mami về nhà
73,511,669

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
44,290,458

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
38,123,962

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
8,101,932

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Long Ẩn Giả
9,773,500

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
4,621,485

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta
13,492,912

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Tôn
212,189

Tuyệt Thế Thần Tôn

Truyện tranh Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc
422,172

Bắt Đầu Vùng Dậy Từ Việc Chơi Game Nghiêm Túc

Truyện tranh Toàn Chức Cao Thủ 2
777,310

Toàn Chức Cao Thủ 2

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
17,355,981

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
1,157,700

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta