Truyện thể loại: Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Truyện tranh Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất
301,091

Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành '' Thợ Rèn'' mạnh nhất

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,956

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Hard Core Leveling Warrior ss2
2,183,509

Hard Core Leveling Warrior ss2

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
3,151,133

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
38,123,959

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Long Ẩn Giả
9,773,500

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Nanyak
4,174,547

Nanyak

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
25,385,996

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10,512,289

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục
81,001

Người Chơi Trở Về Từ Địa Ngục

Truyện tranh Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju
3,250,482

Hôm Nay - Tôi Hóa Kaiju

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
33,752,321

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
26,406,150

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Eden - Một Thế Giới Vô Tận!
3,445

Eden - Một Thế Giới Vô Tận!

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
556,927

Nhân Trùng Đại Chiến

Truyện tranh Her Life is Comicalized
21,164

Her Life is Comicalized

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
3,027,383

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Khát Vọng Trỗi Dậy
5,041,449

Khát Vọng Trỗi Dậy

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
5,990,221

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
415,738

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Một mình dạo quanh hầm ngục
4,477,053

Một mình dạo quanh hầm ngục

Truyện tranh Nơi mà ngôi sao băng rơi xuống, hãy đợi ở đó
97,718

Nơi mà ngôi sao băng rơi xuống, hãy đợi ở đó

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
7,230,316

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
17,944,528

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Đăng nhập Murim
3,307,481

Đăng nhập Murim