Truyện thể loại: Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
10,737,127

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
50,230,467

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
71,327,233

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Võ Đang Kỳ Hiệp
1,730,301

Võ Đang Kỳ Hiệp

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
10,192,269

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Trở Lại Thành Người Chơi
1,993,934

Trở Lại Thành Người Chơi

Truyện tranh Kĩ Nguyên Của Anh Hùng
275,432

Kĩ Nguyên Của Anh Hùng

Truyện tranh Đấu Hồn Đại Lục
3,344,015

Đấu Hồn Đại Lục

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
26,795,639

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Toàn trí độc giả
6,053,351

Toàn trí độc giả

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9,202,955

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
12,906,321

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
2,617,627

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
6,055,642

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta
202,706

Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta

Truyện tranh Giản Giới
18,926,039

Giản Giới

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
5,929,256

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Người Chơi Không Thể Thăng Cấp
3,151,133

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2,643,141

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Tiêu diệt ác nhân
178,670

Tiêu diệt ác nhân

Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn
2,035,217

Phá Bỏ Giới Hạn

Truyện tranh Vua Trộm mộ
22,789,388

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
16,735,758

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS
4,517,759

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
33,267,844

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên