Truyện thể loại: Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
33,267,844

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
39,380,876

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
44,290,456

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Tôn
212,189

Tuyệt Thế Thần Tôn

Truyện tranh Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi
1,337,113

Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10,512,289

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
42,610,950

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Mạt Thế Thần Tài
24,198

Mạt Thế Thần Tài

Truyện tranh Công chúa thời gian có hạn
732,733

Công chúa thời gian có hạn

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
11,103,961

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10,441,586

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
53,175,804

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
26,406,148

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8,266,185

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
879,378

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Pháp sư từ thế giới khác
907,500

Pháp sư từ thế giới khác

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
167,182

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Tuyệt Sắc Nữ Y
41,965

Tuyệt Sắc Nữ Y

Truyện tranh Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
4,265,716

Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
854,995

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
18,361,099

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
93,190

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
3,679,525

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
388,047

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou!
1,253,515

Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou!